Extra ondersteuning

Binnen alle voorzieningen die Den Besselder aanbiedt, kan zo nodig aanvullende ondersteuning geboden worden vanuit DBM Achterhoek. Hierdoor kan Den Besselder onder andere de volgende extra ondersteuningsmogelijkheden bieden:
home-1398421339NgS
  •  Rots & Water  en Sta Sterk (weerbaarheidstraining)
  • Sociale vaardigheidstraining, individueel en in groepsverband
  • Individuele begeleiding/behandeling door GZ – psycholoog
  • Theraplay
  • Begeleiding van maatschappelijk werker
  • Begeleiding van sociaal pedagogische hulpverlener
  • Video Interactie Begeleiding
  • Psycho-diagnostisch onderzoek
In overleg met deelnemer en ouders/verzorgers wordt eventuele extra ondersteuning aangepast op dat wat de deelnemer nodig heeft.