Groepsbegeleiding – ontwikkelen plus


Bij Den Besselder kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblemen terecht voor groepsbegeleiding – ontwikkelen plus. Dit gebeurt in een prachtige ruime – deels onlangs vernieuwde – locatie in het buitengebied van de gemeente Brockhorst.
De natuurlijke omgeving, rust, ruimte en frisse lucht zorgen ervoor dat clienten zich meteen op gemak voelen en ontspannen. Even weg van thuis of leefgroep, onder begeleiding van juist geschoolde medewerkers, mogen deelnemers zijn wie ze zijn.
Op Den Besselder heeft de dag een vaste structuur en zijn er duidelijke groepsafspraken. In kleine groepjes van 4 deelnemers per begeleider, wordt er gewerkt aan taken. Hierbij staat de ontwikkeling van de client voorop. Tijdens het intake gesprek wordt besproken welke ontwikkelpunten de client heeft en aan welke doelen gewerkt gaat worden. Dit kunnen praktische doelen zijn, maar bijvoorbeeld ook sociaal – emotione doelen. Denk hierbij aan het vergoten van de sociale vaardigheden, emotie regulatie of het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen.
Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning. In overleg met de begeleider wordt er een planning gemaakt en mag de client een deel van dag zelf invullen. Uiteraad is hierbij begeleiding en ondersteuning aanwezig en wordt de ontwikkeling van de client gestimuleert.
Zowel door de weeks, op de zaterdagen en om de week op zondag vindt de groepbegeleiding plaats.