Rebound Voorziening

3487178_lRebound bij uitval binnen het onderwijs

Voor leerlingen die, om welke reden dan ook, tijdelijk niet meer kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijsprogramma dat geboden wordt door de school, biedt Den Besselder een rebound voorziening. Hierin zal Den Besselder samen met leerling, ouders en school nagaan wat een leerling nodig heeft om zich zo te ontwikkelen dat hij zo snel mogelijk weer onderwijs kan volgen binnen een onderwijsvoorziening.